ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

"DOĞA YA SAYGI" ilkesinden hareketle bütün faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimuma indirmeyi amaçlayan firmamızın yönetimi, çevreye zarar vermemek konusunda sürekli olarak dikkatli olacak ve doğal kaynakları korumanın yollarını arayacaktır. Kurduğumuz Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla tüm çalışanlarımıza eğitim vermeyi, eğitimin sürekliliğini, yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat ve idari düzenlemelere, kendiliğinden tabi olduğu diğer şartlara uymayı kabul ve taahhüt eder.

Image

✓ Yeni model araç çalıştırmayı,
✓ Çevre dostu teknolojiler ile etkili bir çevre koruma sağlamayı,
✓ Kuruluşumuzun çevresel etkilerini (katı, sıvı, gaz) azaltmayı ve bunları kontrol altında tutmayı,
✓ Doğal kaynak tüketimini azaltmayı, enerji sarfiyatını en aza indirmeyi,
✓ Kişi başı ortalama yıllık en az 2 saat ÇYS eğitiminin gerçekleştirilmesini,
✓ Acil durumlar için her zaman hazır bulunmayı hedeflemektedir.